Werkwijze

In de intake stellen we samen vast wat uw problemen of levensvragen zijn, wat U wilt veranderen en hoe lang we daarvoor nodig denken te hebben. Soms is niet direct duidelijk wat het precieze probleem is of is er een vermoeden dat er een probleem àchter het probleem zit. Er is tijd nodig om in uw situatie ‘thuis te raken’. Wel zal er vrij snel al meer inzicht en ordening ontstaan en mogelijk ook al ideeën om het ànders te doen. Soms kijken we terug in uw levensloop, soms blijven we in het hier-en-nu. In het vertrouwen dat wat echt belangrijk is, steeds terug zal komen. Van tijd tot tijd maken we een balans op van uw vorderingen.

Ik hanteer verschillende methodieken. Gesprek, ruimtelijke oefeningen, concentratie- en visualisatiemethoden, rationeel-emotieve training, vormen van rollenspel (Gestalt of Voice Dialogue), (familie)opstellingen en huiswerkopdrachten. Na het eerste gesprek vraag ik U om een intakeformulier in te vullen met Uw therapiedoelen en relevante achtergrondinformatie.

Het tarief (2020) voor individuele gesprekken is €93,- per uur. Het intakegesprek wordt in rekening gebracht als we tot overeenstemming komen; zo niet dan is het gratis. Eenmaal per maand stuur ik een factuur. Mijn voorkeur is om de bedragen van facturen per incasso van U te innen. Daarvoor zal ik U vragen om een incassomachtiging te tekenen. Incasso is niet verplicht. De meeste verzekeraars vergoeden 40% van de kosten via de aanvullende verzekering, in de rubriek Complementaire Zorg. Kijk voor een overzicht op www.nvpa.org. Vraag altijd na en vermeld mijn NVPA registratie (nr. 100113). Mijn zorgverlenersnummer is 94004063.

Registraties. Ik ben lid van het N.V.P.A. En heb licenties van de R.B.C.Z. en het S.C.A.G.

                                                                  

 

Voor afspraken kunt U het beste bellen tussen 13.00 – 13.45 uur (beh. donderdag.) Annulering telefonisch tenminste 24 uur van tevoren.

Praktijkadres: Grote Bisschop 22, 8141 WL Heino.

Reacties zijn gesloten.