Stel de vraag maar geef niet het antwoord

8 februari 2017 -  

Er is veel dynamiek in de wereld. Met veel tegenstrijdige bewegingen die conflicten geven en grove schuring.  Astrologen voorspelden al : de overgang van het Aquariustijdperk naar Vissen gaat met veel chaos en rumoer gepaard. En het lijkt voorlopig niet rustig te worden, eerder nog onrustiger. Het voelt vaak schrijnend dat mijn eigen invloed op dat grote geheel nihil is. Terwijl de onmacht wèl bij me binnen komt.

Tegelijk leven we in een land met welvaart en veel keuzevrijheid. Waar sociale controle steeds minder wordt, oordelen over anderen groter en mensen zich terugtrekken in hun eigen territorium. In reclame en publicaties wordt het idee gewekt dat ik mijn eigen leven in volle vrijheid kan ontwerpen. Als ik maar weet wat ik wil en wil wat ik weet. Maar wat wil ik eigenlijk? En wat weet ik? Soms ben ik dankbaar, soms somber, soms kwaad maar feitelijk ben ik vooral in verwarring. Over wat ik moet doen (taallessen aan vluchtelingen?) en moet laten (niet meer milieubelastend vliegen?). Of ik links, rechts of midden moet stemmen.

Ik vind het moeilijk om zelf het enige criterium te zijn van alles. Wat is wijsheid als er zoveel conflict is, zowel buiten me als binnen me? Logisch dat er bij veel mensen een grote behoefte aan leiding is, dat er iemand zègt wat er moet gebeuren en waar we naartoe gaan. Ook ik snak af en toe naar wijze mensen. Maar zijn er bv. in de politiek wel personen die ik helemaal vertrouw? Waar is de man of vrouw die openlijk durft te twijfelen, durft te zeggen dat hij het ook niet allemaal weet? Waarom vergroten politici verschillen met andere politici uit ipv overeenkomsten op te zoeken? Rest mij om te rade te gaan bij filosofen, die de menselijke ervaring in een groter kader plaatsen. Of bij cabaretiers die gebeurtenissen relativeren.

Het is een wezenlijke vraag om ‘leiding’ die voor me ligt. Niet door ‘wie’, maar door ‘wat’. Aan welk principe, welke waarde, welk geloof, wil ik trouw blijven, wat er ook gebeurt? In het volle bewustzijn dat ik me vaak laat afleiden of de makkelijkste weg kies. Maar toch iedere keer weer mijn best doe om naar die kernwaarden terug te keren. Mededogen is er daar een van, waarheid een andere.

Mijn coach zei laatst ‘alles wat op je pad komt, is er ook voor jou’. Ik vat dat op als ‘aan alles wat er gebeurt kan ik leren en betekenis geven’. Hij zei ook ‘stel de vraag maar geef niet het antwoord’. Misschien  helpt het me door een tijdje mijn vraag op mijn bureau te plakken en die elke dag als een mantra in me op te nemen. In het vertrouwen dat een antwoord me vroeg of laat gegeven wordt.

8-2-2017

Reacties zijn gesloten.