Home

athare

 

Aandacht, hulp en ondersteuning bij:

  • psychische klachten
  • zingevingsvragen
  • relatieproblemen
  • een betere balans in het werk

 
 

Vanaf 10 oktober 2016 kan ik weer nieuwe cliënten aannemen. Intakegesprek binnen twee weken. Dit gesprek wordt alleen in rekening gebracht als we tot afspraken komen. Vergoeding van mijn hulp via uw aanvullende verzekering. Kijk op www.nvpa.org wat uw verzekeraar vergoedt.

Elk kwartaal organiseer ik een workshop ‘Familie opstellingen’. Vaak met een thema. Belangstelling? Stuur een mailtje naar info@athare.nl. Dan sta je op de verzendlijst.

14 september 2016 -  

Zuiver betekent onschuldig, onbevlekt, onaangetast, puur. Iets wat er in het allereerste begin al was. Een zuivere stof, een zuiver hart, een zuiver geweten…
Een bijbetekenis van ‘zuiver ’is dat het uiterst waardevol is.
Hier op aarde bestaat zuiverheid volgens mij niet. Want ‘aarde’ betekent vermenging, slijtage, besmetting, transformatie. Wat geboren wordt moet door ontwikkeling heen, het kan niet in stilstand worden bewaard. En ontwikkelen betekent ook vuile handen maken.
Iets wat raakt aan zuiverheid is ‘hoogtepunt’, toppunt van bloei. Iets wat geworden is. In de natuur duren hoogtepunten slechts een kort moment: een bloeiende roos, een kristalheldere bron. Daarna treedt verrotting op, bederf. Elk zaadje groeit uit tot een vrucht, bloeit, verschrompelt en keert weer terug tot stof.
Er is geen diamantair die ooit een volstrekt zuivere diamant –als pronkstuk van een wordingsproces-  in handen heeft gehad. Trouwens, verontreiniging van edelstenen kan de waarde ervan juist verhogen. Denk aan de langpootmug in barnsteen.
Veel religies beschouwen de mens als zondig en de wereld als illusie, dus onzuiver. Als katholiek kreeg ik de erfzonde cadeau; iets waar ik in hoofd en daad part noch deel aan heb. De erfzonde zie ik nu als een (te negatieve) metafoor voor het gegeven dat een pasgeboren mens allesbehalve een onbeschreven blad is. In genen en cellen worden zowel kennis en talenten als neurosen van vorige generaties overgedragen. Het spontane kind dat vol verwondering de wereld verkent, draagt niet enkel haar eigen, individuele lot maar dat van vele mensen voor haar.
Dus zuiverheid en onschuld bestaan niet, hebben nooit bestaan. Tenzij je in de Schepping in plaats van in wording gelooft…

Dit is allemaal geen ramp. Want wat wel bestaat is zuiveren, schoonmaken. Streven, neergaan, opstaan, leren en weer proberen. Focusen op wat jij als de kern van de dingen ziet, je steeds weer richten op datgene waarom het gaat. Ontdékken waarom het gaat. Steeds weer loslaten wat je hebt gevonden. Steeds weer zijn als het kind dat niets weet en voor wie dus alles nieuw is.
Werkelijke ‘zuiverheid van hart’ is het leven –zo beduimeld als het vaak is- aanvaarden zoals het is, jezélf en letterlijk álles wat er in je leeft aanvaarden zoals het is. En de liefde nastreven omdat je weet dat er anders niets is en er niets kan zijn en er niets meer zal zijn als het er niet meer is.
Zuiverheid is geen kern die bewaard moet blijven. Veeleer gaat het om een erfenis die je verder moet omwikkelen met liefde, met wil, met slagen en falen, met vallen en opstaan. Er is zelfs een parabel die zegt dat je met een talent moet gókken. Zowel de winst als het verlies zijn in je persoonlijke leven voor eigen rekening. En voor wie na je komen. Dat is het avontuur…

(Reageren? Gebruik dan hiernaast het formulier onder ‘Contact’)

Reacties zijn gesloten.